Skip to content

7 powodów, dla których luka w talentach IT wciąż rośnie

23-02-2021

5 min read
Od lat jesteśmy świadomi luki talentów w IT. Dlaczego nadal jest to problem? Dlaczego jeszcze nie udało nam się zlikwidować tej luki? Czy może wszyscy nie staramy się wystarczająco mocno?

Powyższe pytanie zostało podniesione przez kogoś z publiczności podczas sesji pytań i odpowiedzi na webinarium zorganizowanym przez Węgierskie Stowarzyszenie IT (IVSZ) w zeszłym tygodniu. Tematem wydarzenia były badania rynku luk talentów IT, które nadzorowali w 2020 roku i ich wyniki.

Chociaż badania koncentrowały się na Węgrzech, stwierdziliśmy, że wyniki mogą mieć zastosowanie w większości krajów UE, a wyzwania i rozwiązania będą obowiązywać na całym świecie, z nielicznymi wyjątkami – zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą globalizację rynku talentów technologicznych (i lukę). I że powyższe pytanie z pewnością w każdym miejscu na świecie byłoby ważne.

Oczywiście każdy ma jakieś pojęcie o tym, dlaczego różnica wciąż rośnie, tak jak wykładniczo przyspieszająca cyfryzacja życia i pracy w ogóle musi być jednym z głównych powodów. Wstępne wyniki badań IVSZ dały dobrą wskazówkę co do niektórych bardziej zaskakujących trendów, takich jak mało prawdopodobne, wysokie występowanie zatrudniania wymagającego posiadania stopnia naukowego w dziedzinie technologii.

Dyskusja na webinarium przyniosła jednak całą listę powodów, dając znacznie pełniejszy i bardziej złożony obraz kluczowych czynników. Uznaliśmy, że lista jest trafna i inspirująca, dlatego postanowiliśmy poszukać głębiej.

Zobaczmy więc: dlaczego luka w talentach IT wciąż rośnie, pomimo faktu, że zajmujemy się tym tematem od lat?

 

1. Cyfrowe wyjście poza IT

Nie tylko firmy technologiczne zatrudniają już talenty IT, i nie tylko stanowiska IT w firmach są wypełnione ludźmi z IT. Zupełnie nowe cyfrowe role są tworzone w tradycyjnych działach biznesowych, i zupełnie nowe cyfrowe działy są tworzone w jednostkach biznesowych każdego dnia, co wymaga nowych, mieszanych umiejętności. Podobnie jak w przypadku Analityka ds. cyfrowego biznesu (Digital Business Analysts), Manager ds. E-Marketingu (Digital Marketing Manager) i Specjalisty ds. Sprzedaży E-Commerce (Digital Sales Specialists) – wszystkie te nowe role, powstały w ciągu ostatnich kilku lat.

Pilna potrzeba obsadzenia tych nowych, trudnych technicznie stanowisk i brak idealnych pozycji na rynku talentów czasami prowadzi nawet do kompromisu polegającego na zatrudnieniu osoby w pełni technicznej do pracy po stronie biznesowej, poza IT.

2. Cyfryzacja napędzana przez COVID

Jak wszyscy doskonale wiemy, pandemia dodatkowo przyspieszyła szybkie transformacje cyfrowe. Praca i życie przechodziły online z dnia na dzień i nagle długoterminowe ambicje dotyczące digitalizacji produktów i usług, komunikacji, procesów i rozwiązań stały się pilnymi priorytetami.

Wymuszona cyfryzacja normalnie funkcjonującej działalności również pochłonęła znaczne zasoby i ograniczone odpowiednie umiejętności z wcześniej zaplanowanych strategicznych projektów innowacji cyfrowych, zwiększając jedynie istniejące potrzeby w zakresie zasobów. Cyfryzacja to nie tylko tworzenie oprogramowania, ale także nowe rodzaje zadań wdrożeniowych, utrzymania, wsparcia i cyberbezpieczeństwa.

3. Zawyżanie cen

Jest to najbardziej charakterystyczny dla kraju czynnik ze wszystkich na liście. Inflacja na Węgrzech od kilku lat wykazuje zdecydowany wzrost, jednak na poziomie globalnym utrzymuje się na stałym poziomie i spada np. w USA.

W krajach o rosnącej inflacji rosnące ceny również podnoszą pensje, co sprawia, że pełnienie tak kosztownych stanowisk, jak na większości stanowisk IT, jest droższe i trudniejsze.

4. Rosnące finansowanie

Polityka spójności UE miała na celu przyczynienie się do „dostosowania Europy do ery cyfrowej”, w szczególności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – który również finansował badania wymienione we wstępie. Celem było „zwiększenie dostępu, wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Fundusze wyniosły łącznie około 20 miliardów euro w latach 2014-2020, przyczyniając się do powstania dużych projektów innowacyjnych i tysięcy miejsc pracy w branży technologicznej – niektóre z nich wciąż czekają na wypełnienie.

Dalszy wzrost finansowania cyfrowego wynikał ze zwiększenia finansowania średnio i długoterminowego w przedsiębiorstwa (ang. VC) w 2020 r., pomimo wcześniejszych oczekiwań i osłabienia gospodarki, częściowo z powodu pandemii.

5. Mobilność talentów

Sama digitalizacja pracy, przyspieszona przez pandemię, oraz polityka UE przyczyniają się do globalizacji na rynku talentów. Z jednej strony zbliżyło to firmy i talenty do innych krajów i otworzyło nowe możliwości obsadzania stanowisk niezależnie od lokalizacji.

 

Ale z drugiej strony doprowadziło to również do migracji lokalnych talentów cyfrowych (przynajmniej wirtualnie) do dużych europejskich i globalnych centrów technologicznych, takich jak Wielka Brytania i USA, pozostawiając inne kraje bardziej na początku cyfrowych podróży w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do pożądanych umiejętności technicznych.

6. Zatrudnianie a stopień naukowy

Innym trendem utrudniającym obsadzenie stanowisk technicznych jest faworyzowanie absolwentów uniwersytetów przy zatrudnianiu ich na stanowiska techniczne.

Nie tylko przynosi efekt przeciwny do zamierzonego jako dodatkowy filtr w przypadku trudnych do obsadzenia stanowisk, ale także nie gwarantuje wyższej jakości i jest rodzajem dyskryminacji wąskiej, bardziej szczęśliwej i zamożnej części społeczeństwa, jak omówiliśmy już wcześniej.

7. Mała różnorodność

Mówiąc o dyskryminacji, jednym z największych wyzwań na rynku talentów technologicznych pozostaje dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i wiek. Problem jest tylko częściowo związany z pozytywnym nastawieniem do absolwentów uczelni.

 

Kariery techniczne są ogólnie nadal uważane za męskie i ograniczone do super innowacyjnych ról, z których wszystkie wymagają młodej energii i kreatywności.

Podczas gdy połowa świata i użytkowników produktów cyfrowych to kobiety, narzędzia i procesy cyfrowe są prawie wyłącznie projektowane przez mężczyzn – a zatem nieodłącznie dla mężczyzn. I chociaż większość zawodów technicznych jest wciąż powtarzalna, ograniczona w zakresie i łatwa do zdobycia przez każdego z podstawowymi umiejętnościami logicznymi, nadal myśląc o informatykach uważamy, że każdy z nich powinien być wysoce kreatywny i napędzającym innowacje cyfrowym magikiem – a zatem młodym.

Oczywiście istniały ważne i udane inicjatywy mające na celu zmniejszenie luki w talentach cyfrowych, takie jak różne programy edukacji technicznej.

Nie możemy też zapominać, że chociaż nadal istnieje luka, nie powinniśmy traktować jej jako niedobór, ale raczej szansę – jak podkreślił jeden z panelistów webinaru.

Szansę, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest nie tylko zlikwidowanie luki i spełnienie korporacyjnych ambicji związanych z cyfryzacją, ale także danie możliwości osobom wybierającym dla siebie nową, przyszłościową karierę technologiczną.

Codecool to wiodąca szkoła programowania i agencja zaopatrzenia w technologie, posiadająca kampusy i biura na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz ponad 1000 absolwentów pracujących w ponad 200 firmach w całej Europie. Oprócz superszybkich kompleksowych usług rekrutacyjnych oferujemy kursy podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania, a także kompleksowe programy akademii korporacyjnych obejmujące zatrudnianie, wdrażanie i ciągłe szkolenia techniczne dla organizacji.

Jesteśmy dumnymi członkami Europejskiego Stowarzyszenia Symulacji Społecznych (ESSA- European Social Simulation Association), aktywnie przyczyniającego się do innowacji edukacji cyfrowej w Europie.

O nas

Codecool to najszybciej rozwijająca się szkoła programowania i centrum talentów technicznych w Europie. Sprawiamy, że cyfrowa luka talentów znika i umożliwiamy ludziom podjęcie przyszłościowej kariery technologicznej. Rozwiązujemy problem niedoboru zasobów IT poprzez szkolenia i rekrutację.

Blog Codecool to zbiór najfajniejszych spostrzeżeń i najlepszych zasobów dla szefów HR, liderów IT, dyrektorów biznesowych i właścicieli małych firm odpowiedzialnych za talenty technologiczne i strategie cyfrowe.

Chcesz wiedzieć co jest cool?

Zapisz się do newslettera Codecool Biznes!
    Related Posts

    Powstaje europejski potentat w branży szkoleń IT. SDA i Codecool łączą siły

    Accedo: Skandynawski klimat i innowacyjna technologia wideo

    5 powodów, dla których kobiety powinny wejść do świata IT